Klara Bultsma

klara

Klara is Gezondheidswetenschapper en gediplomeerd Oefentherapeut Mensendieck met als specialisatie Kinderoefentherapie.

Klara is sinds 2013 werkzaam in de Paramedische Praktijk Lie. Hiervoor heeft zij jaren een eigen praktijk gehad en gewerkt als Bedrijfsoefentherapeut. De laatste jaren heeft zij op interim basis in algemene praktijken voor Oefentherapie Cesar , Mensendieck en Kinderoefentherapie gewerkt. Als Kinderoefentherapeut is zij 1 dag in de week werkzaam op een basisschool.

Vanuit een wetenschappelijke achtergrond weet ze de juiste vertaalslag naar de praktijk te maken. Ze is creatief in haar aanpak en kan goed naar mensen luisteren. Zij vindt het belangrijk dat de praktijk een veilige oefenomgeving biedt aan kinderen en vrouwen vanuit alle culturen en achtergronden. In de praktijk behandelt ze de kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en volwassenen met uiteenlopende klachten en aandoeningen.

Klara is aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn. Ze is ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 89900959193K en lid van de beroepsvereniging VvOCM en het Platform Kinderoefentherapie.

Klara is een gedreven persoonlijkheid met een passie voor bewegen. In haar vrije tijd kunt u haar hardlopend aantreffen in de Lelystadse natuur of op de tennisbaan. Haar motto is:

Mensen in beweging brengen en kinderen met plezier te laten bewegen