Praktijkinformatie

Over Paramedische Praktijk Lie

Paramedische Praktijk Lie is geopend van maandag tot en met vrijdag in de ochtend-, middag-, en avonduren. Regelmatig vindt zaterdag openstelling plaats. Daarnaast is de praktijk 24 uur per dag per mail bereikbaar op het e-mailadres: info@therapielelystad.nl

U (of u kinderen) kunnen met en zonder verwijzing in de praktijk terecht. Op indicatie kunt u ook aan huis, op school, op de werkplek of in uw zorginstelling behandeld worden.

Preventieve behandelingen en groepslessen behoren teven tot ons aanbod.
Voor meer informatie over groepsactiviteiten zie op de site.

De eerste afspraak

Wilt u bij uw eerste afspraak het volgende meenemen
De verwijzing van uw arts of specialist (als u deze heeft)
– Een identiteitsbewijs
– Uw zorgpas
– Een badlaken

Niet nagekomen afspraken

Afspraken die niet 24 uur van tevoren telefonisch zijn afgezegd kunnen in rekening gebracht worden bij uzelf. Voor alle duidelijkheid afspraken kunnen in principe alleen telefonisch afgemeld worden. Uiteraard kunt u buiten werktijd ons antwoordapparaat inspreken.

Speciale behandelopties

Multidisciplinaire behandeling (dit is een combinatie met een andere therapie) van klachten is mogelijk indien gewenst in samenwerking met de aanwezige praktijken fysiotherapie, ergotherapie, podotherapie, psychologie en diëtetiek.

Minder validen

het gezondheidscentrum is goed toegankelijk voor minder validen.

Wetgeving en privacy

U heeft recht op inzage, afschrift, correctie en verwijdering van uw medische gegevens volgens de WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst). Ook heeft u recht op duidelijke informatie over uw aandoening, de diagnose en de behandelingsmogelijkheden. Uw gegevens worden alleen aan andere partijen verstrekt indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft. Uw huisarts ontvangt verslagen van de behandeling, tenzij u hier expliciet bezwaar tegen heeft. De praktijk neemt deel aan de landelijke klachtenregeling.

informatie over huisregels; klachtenregeling en Betalingsvoorwaarden

Download Huisregels Download Patiënteninformatie 1/2  Download Patiënteninformatie 2/2

Download Zorg en Veiligheid 1/2  Download Zorg en Veiligheid 2/2  Download Privacyreglement